Stichting p3

Incubator voor publiek privaat partnerschap

P3: Eind 2009 ontstond in de Provincie Limburg “P3”, als een incubator voor publiek-private-samenwerking (partnerschap). Een broedplaats van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven die op het raakvlak tussen gemeenschap en zakenwereld opereert. De stichting P3 is actief bij de totstandkoming van initiatieven waarin ´maatschappelijk verantwoord en innovatief ondernemen´ concreet wordt binnen projecten die voor Limburg, haar regio en daarbuiten van belang zijn.

Zaken van infrastructurele aard, nieuwe energie en op het gebied van cultuur en economie die binnen het initiatief ontstaan en vorm krijgen, koppelen continu hun maatschappelijke betekenis aan duurzame economische groei, innovatie en werkgelegenheid. Zij ontstaan telkens op het raakvlak van publieke wenselijkheid en privaat/particulier initiatief.

De projecten komen tot stand door (Eur)regionale- en (inter)nationale samenwerking middels inbreng van bedrijfsleven en (semi-)overheden en samenwerking met kennisinstellingen. Het gaat specifiek om activiteiten die noch door de markt alleen, noch door publieke organisaties en/of overheden op eigen kracht tot stand gebracht kunnen worden. Het herkenbare verbindende kenmerk is, dat deze ontwikkelingen telkens door beide partijen worden gewenst maar altijd een gezamenlijk belang en een gezamenlijke inspanning, ondersteuning en inbreng nodig hebben. Zij krijgen vorm in Publiek-Private- Partnerschappen en Samenwerkingen (PPP & PPS).

Postbus 4123

NL-6202 PA Maastricht

The Netherlands

 

Telefoon: +31 (0)88 3888880

E-mail: info@ppp3.nl

Kamer van Koophandel: 50429558

BTW: NL822734436B01

Ons adres: